KDO JSEM?

Jak to v mých auditorských a daňových začátcích chodilo...

Platily zcela nové zákony a to bylo fakt super, vše ladilo, navazovalo. Někdy s novými uchazeči o profesi daňových poradců soucítím, protože počet novel je neúnosný – ZDP (165 jsem jich napočítala od roku 1993) a druhý hlavní zákon ZDPH (51x od roku 2004).

Co jsem si uvědomila po prvním roce podnikání?

Měla jsem v prvním roce po získání osvědčení daňového poradce mnoho zájemců o zpracování daňového přiznání, zájem byl opravdu velký.

Já si však uvědomila, že  takto jít dál nechci. Měla jsem sice báječné a docela dokonalé dotazníky (možná bych je ještě někde našla) a prostřednictvím nich jsem se dopracovala k základu daně a dani, ale neviděla jsem dovnitř účetnictví. Byly to z mého pohledu jen suché odpovědi a k tomu obvykle hlavní kniha. Co když se ten, kdo mi odpovídal spletl? Udělala jsem pro klienta maximum?

Požadavek této doby byl nízká cena a možnost platit o 3 měsíce daň později, i dnes známý „odklad daně“.

Ne, toto není moje cesta.

Další rok jsem daňově řešila jen ty moje klienty, o které jsem se starala celý rok, rozuměla jim a byla opravdu v obraze.

Jak se sešel rok s rokem daňových poradců přibylo v Olomouci a tak se na všechny, kteří to chtěli pro mne již nepřijatelným způsobem, dostalo.

Čísla „odkladů“ některých kolegů byla opravdu vysoká... Pokračovali cestou, kterou jsem já po prvním roce daňového podnikání opustila.

Byla to krásná doba, úžasní klienti, mnoho auditů a bylo mnoho i daňového poradenství. Limit na audit byl tehdy jediný  obrat 40 mil. Kč ročně, a to splnilo opravdu hodně firem okolo nás. Jakou formou  jsem podnikala? Samozřejmě jako fyzická osoba.

Narodil si mi vytoužený syn v roce 1996, moje třetí dítě a  vše se trochu pracovně zkomplikovalo. Pomohly však babičky a já byla šťastná, šla profese a já si užívala i  malého Jiříka. Které mámě se zadaří kojit 3,5 roku?

P.S. Jiřík dnes ve firmě také pracuje, přestože ještě studuje. Mnozí ho můžete znát z péče o klienty jako Jiřího Pokorného.

Obdiv k sobě

A k těm třem dětem – jestli se za něco opravdu obdivuji, tak za to, že jsem je zvládla mít,  slušně vychovat, u toho vystudovat dálkově vysokou školu a začít podnikat... Jestli něco stojí na světě za to, tak jsou to určitě děti.

Nemáte-li je, určitě neváhejte.

Samozřejmě, pokud je to možné. Jsem přesvědčena, že vždy lze najít řešení. Ostatně to je moje heslo i jinde.

Moje výchova dětí a vedení týmu

Jak jsem vedla svoje děti? Vždy srdcem a intuicí...a dělám to tak dodnes jak s dětmi, tak s lidmi na firmě.

Portál

Jak se firma rozrůstala, přišla myšlenka účetního portálu...

Měl tyto podoby:

  • již od roku 2007 pod oswald.cz (první verze)
  •  v srpnu 2009   byl vyčleněn jako www-vzdelavani-danovy-poradce.cz a již se také prodával (2. verze),
  •  od roku 2011 měl webové stránky ucetni-portal.cz (třetí verze), došlo k přejmenování portálu
  •  na podzim 2015 je připravena 4. verze portálu

Touha

Vznikem vzdělávacího portálu se začala jednoznačně tvarovat moje touha pomáhat mnoha lidem nejen prostřednictvím přednášek, ale také prostřednictvím internetu a on-line spojení. Viděla jsem v tom obrovský potenciál.

No a Vám okolo se to začínalo líbit. Díky za to...

Naše jedinečnost

Jedineční jako tým jsme v tom, že portálem žijeme, děláme vše s láskou a jsme nejen teoretici, ale také praktici.

Stále účtujeme, máme audity, zpracováváme daňová přiznání. Tím jsme jedni z Vás. A máme také mnoho daňových kontrol „naživo“. Loni jich bylo sedm.

Já se tedy nikdy nevidím jen v roli auditora, ale vždy i v roli účetní, mám stále na paměti oba pohledy a věřím, že je to znát.

Účetnictví již nerozšiřujeme, abychom se mohli více věnovat našemu účetnímu portálu.

Z našich významných klientů bych ráda jmenovala například firmu Signum v Hustopečních, kterým děláme audit firmy i audit konsolidované účetní závěrky.

Součástí jejich korporátu je i chorvatská firma, která vybudovala AquaPark v Poreči, který byl letos otevřen a možná jste se někdo skouzli po novém tobogánu. Nesmírně obdivuji nadané a talentované české lidi, kteří bez dotací dokáží spojit tolik aktivit a vybudovat business, který je pracovní příležitostí pro tisíce lidí. A v Hustopečích je to jeden velmi schopný muž (díky za důvěru, Františku!)

Z daňových klientů bych jmenovala například firmu DHL v Nepřevázce, kterým zpracováváme mnoho roků daňové přiznání.

Díky však patří všem našim stálým klientům za jejich trvalou a dlouhodobou vazbu k nám.

 Naše krédo ve vztahu ke klientům z oblasti účetnictví, daní a auditu:

Dávat klientům patřičný prostor a nezahltit  se.

Co já mám pracovně nejraději:

Já osobně vidím hlavní smysl mojí práce na  účetním portále, v metodice, to mne velmi baví. Je tam ta paní učitelka z dětství, o které jsem vyprávěla v jednom  svém videu.

Ale přiznám se, že moc ráda také „prolézám“ účetnictví, analyzuji chyby i správnosti, dělám si pro sebe nadhled nad celou firmou.

A mojí radostí jsou také korporace, operace s obchodním závodem, přeměny firem, rozdělení odštěpením, sloučení. Úspěšně jsme zvládli i přeshraniční přeměnu.

MŮJ PŘÍBĚH

Proč podnikám?

U nás v rodině dnes podnikají prakticky všichni... Po revoluci jsme byli já i bratr nadšeni myšlenkou podnikání. Padli jsme tam téměř samovolně.

Bratr má k dnešnímu dni mnoho aktivit, ale ta, která ho určitě proslavila nejvíce je známá a vyhlášená zmrzlina ve Štarnově, vedlejší vesnici.

Máme s bratrem oba v sobě dravost, chuť být dobří, udatnost, rádi budujeme a stavíme...Jsme velmi jiní a současně tolik podobní...Jsem ráda, že ho mám.

Rodiče podnikat nemohli. Jsem velmi vděčná, že my podnikat můžeme...

V mém zaměstnání jsem doslova nesnášela, když jsem musela něco, co jsem já udělala „na široko“, předělávat „na vysoko“ pro mého šéfa. Přišlo mi to tak zbytečné a věřím, že podobné požadavky na svoje okolí dnes minimalizuji a že umím objevit skrytý potenciál mých kolegů.

Jsem typ, který potřebuje volnost rozhodování a když se příliš spoutá, není šťastný a spokojený.

Záměr mého podnikání byl jasný – předat to, co umím. Účtovat a zpracovávat mzdy pro klienty.

Rok 1993 byl pro mne velkým rokem.

Zaprvé jsem  byla jsem na prvních zkouškách daňových poradců (díky pane Sadovský za moje číslo 23!).

Zadruhé jsem zvládla auditorské zkoušky, pro mne první možné podle nového zákona (ten dřívější zákon požadoval věk 35 let a to jsem tehdy neměla).

Byla jsem doslova nadšená... Půjčku na auditorské zkoušky jsem kolegyni Zdeňce P. dlužila docela dlouho (díky moc Zdeni!)...

Svůj přínos pro ostatní jsem viděla ve zkušenostech z pozice účetní, vystřídala jsem v Lokomotivním depu Olomouc snad všechny pozice na účtárně včetně hlavní účetní a ve zkušenostech z pozice vedoucí odboru Práce a mzdy Fakultní nemocnice Olomouc, kde jsem zaváděla pro 3 tisíce zdravotníků program VEMA. Ano ten, který je stále úžasný...více k času se začátky firmy VEMA zde.

Oswald, přednášky a publikační činnosti

V roce 2000 jsme ještě s bývalým manželem založili firmu Oswald.  Ti kteří mne více znáte, víte, že jak jinak než nepeněžitým vkladem a jakou jinou formu než formou akciové společnosti. Manžel se mnou spolupracoval, měl blízko k počítačům, což bylo úžasné spojení účetnictví a IT. Nejprve jsme do právnické osoby převedli jen účetnictví a pak postupně i moje daně a audity.

V době, když přišla velká novela obchodního zákoníku v roce 2001, jsem již hodně přednášela. Problematiku korporací, která je mi dodnes koníčkem, jsem přednášela snad více než 100x v provázanosti na účetnictví a daně.

Myslím, že i když mne dnes probudíte v noci, budu Vám schopna  problematiku společností plynule vyprávět... Zkrátka opakování je matka moudrosti.

Přednášela jsem toto téma snad pro většinu daňových poradců a auditorů,  hlavně pro KDP ČR, KAČR a mnoho soukromých agentur.

To je také doba, kdy jsme napsaly poprvé s kolegyní a kamarádkou Janou Skálovou první knihu k tomuto tématu, která pak byla vydána  celkem 4x (Jani, díky!).  

Později jsme se knižně rozdělily a kolegyně Jana si napsala část Přeměn (už dvakrát J, je to šikula) a já mám v tyto dny právě v tiskárně moji první samostatné vydání ke korporacím – více zde.

Moc se těším na okamžik, až knihu budu držet v ruce. Fakt jsem se s ní dost nadřela...A pomohlo mi mnoho přátel a kolegů. Velké děkuji posílám všem! Je fajn vědět, že nejsme na svoje cíle a vize sami.

S manželem jsme se rozpojili v roce 2002 pracovně i osobně a začaly mi v podnikání pomáhat moje již tehdy téměř dospělé děti.  Děti jsou se mnou na firmě dosud. Mají oba ekonomické vzdělání. Dcera Petra je dnes daňovou poradkyní a soudní znalkyní, starší syn Lubomír účtuje a je mimořádně přesný. Každý máme svůj potenciál.

Luba  je velký holubář a je v tom velmi úspěšný. Má holuby v Číně, mnoho kamarádů holubářů po celé Evropě. Pokud Vás více zajímají jeho úspěchy, přečtěte si o něm zde.

Nejraději bych jej viděla jen v naší firmě, ale každá máma mi rozumí, že je nutno nechat děti jít, když je to táhne jinam... Stále však pracuje i s námi a dělí svůj čas mezi účtování a péči o holuby, a to je fajn. Má plnou kancelář pohárů.

Jsme určitě rodinná firma, která však má svoje skvělé zaměstnance.

Poslání :

Účetnictví, daně a audity byly před portálem, ale až s portálem se nám otevřely možnosti vše zúročit a předávat dál. Je jen otázkou jakou formou, jakým směrem, co pro Vás bude to nejlepší.

A toto hledání je naše poslání.

Moje vlastní motto:

  • ZJEDNODUŠUJ
  • NEPŘECEŇUJ
  • NEPODCEŇUJ

 Můj citát:

Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej.

Winston Churchill

 Vzkaz lidem:

  •  Lidem bych chtěla vzkázat, aby se opravdu nikdy nevzdávali a hledali dál to, co je naplňuje a baví...
  •  A až to najdou, aby si ten svůj ideál nenechali nikým vzít a hlavně, aby neřešili jednotlivé kroky, jak dojdou do cíle, a taky, aby neřešili peníze...
  •  Když svojí myšlence opravdu uvěříte, vše se začne řešit samo, přijdou úžasné zakázky, úžasné příležitosti...

Moje rada k životní a pracovní cestě:

Když se mi zdá, že se nedaří (a to se mi opravdu stává), přestanu přemýšlet o celku a dělám jednotlivé dílčí kroky, které jsou konkrétními malými úkoly. Ty posouvají...A po krátkém čase opět přijde elán a vše je zase ok.

Moje smýšlení o penězích:

Pokud Vás zarazilo moje smýšlení o penězích, když už jsem ten ekonom, tak tady je moje zkušenost s penězi:

Pokud bych si svoje životní investice propočítávala do xls tabulek, nikdy bych nešla do toho, do čeho jsem šla a bez důvěry v sebe, bych toho mnoho nedokázala.

Takto to mám já... A jak to mají jiní, moc neřeším.

Možná to mají podobně jako já, možná mají 7 džbánů (obálek) na finance, kde rozdělují peníze na hromádky..

Věřte tedy sobě, svým nápadům, svojí intuici...je to nesmírně důležité.

Na co nesmíme zapomenout:

A ještě úplně poslední – důležitá je pro mne cesta pravdy a upřímného srdce...ano, myslím na sebe, ale nikdy nezapomínám na ostatní. V tom je podle mne hodně z cesty ke štěstí...

A co je štěstí?

Pro mne úspěch, radost, zdraví a rozzářené oči všech okolo i Ty moje...

To nejdůležitější na konec – moje cesta k více volnému času:

Mám čtyři krásná vnoučátka – Marečka, Klárinku, Aničku a Ladušku a díky nim moc ráda vše přeorganizuji nebo pracuji v noci, jen abych jim mohla být nablízku.

Ti jsou mým pohonem k tomu, abych fakt už brzy měla více svého volného času...Vím, že to stojí za to!

Moc ráda si však užívám volného času také jen tak pro sebe, ráda sportuji, jsem ráda  se svými dětmi, maminkou i celou rodinou  a velmi ráda trávím čas s milými přáteli.