Webinář: Mzdové aktuality a vyúčtování daně ze závislé činnosti

čtvrtek 14. 1. 2021 - 19:00

Pěva Čouková

Ta, která tématem provází.

Ing. Olga Krchovová

Daňová poradkyně, lektorka kurzu MZDOVÝ SPECIALISTA, spoluautorka knihy Průvodce mzdovou problematikou a mnoha příkladů a článků u nás na Účetním Portálu