Webinář: DPH s Dášou Fitříkovou

04.02.2021 - 19:00

Pěva Čouková

Ta, která tématem provází.

Ing. Dagmar Fitříková

Specialistka na DPH, v současné době působí jako daňová poradkyně se zaměřením na daň z přidané hodnoty. Má mnohaleté zkušenosti ve státní správě na úseku DPH a věnuje se lektorské a publikační činnosti zaměřené na problematiku DPH.

Máte dotaz?

 1. Eva Krotká napsal:

  Dobrý večer, mohla byste prosím popsat jak prakticky přejít z běžného plátce DPH se zasíláním zboží občanům do JČS v EU od července 2021? Klient zasílá prakticky do všech států EU zboží jejich občanům. Vždy se vešel pod limit každého státu pro zasílání, takže DPH bylo vždy odváděno tuzemské. Nyní to bude tak, že se celý poplatník včetně ostatních tuzemských plnění přehlásí z běžného Fú do Brna na OSS, a protože za všechna tato zasílání překročí 10000 EUR, bude do každého státu odesílat toto zboží již zdaněné jejich sazbou DPH? Musí znát sazby všech států EU pro své zboží, to uvádět na doklad a podle toho jejich DPH se bude odvádět?
  Ještě by mne zajímal datum uvedení odvodu DPH při zasílání – zda je to přijatou platbou, a když se následně zboží skutečně dopravuje už to nemá žádný vliv, anebo až se skutečně zboží vyrobí a odveze do EU? Klienti si zboží platí před jejich výrobou.
  Děkuji.

 2. Jiřina Fialová napsal:

  Hezký večer všem,
  plátce DPH pronajímá jinému plátci DPH nebytový prostor (prodejnu) v bytovém domě, kde 80% podlahové plochy zaujímají byty. Ve vlastnictví firmy je pouze podíl na bytovém domě zapsaný v KN jako jiný nebytový prostor. Uvažuji správně, že fakturace nájmu bude s DPH?
  Děkuji moc za odpověď.

 3. Viktorie Janků napsal:

  Dobrý den,
  Nájemné placené dopředu.
  Společnost A (plátce DPH) pronajímá spol. B (také plátci DPH) byt. jednotku. Dne 31.12.2020
  byla uhrazena záloha za leden 2021 a řádně odvedena v prosinci 2020. Od roku 2021 je nájem
  osvobozen od DPH. Jak má spol. A vyúčtovat nájem za leden, když záloha byla uhrazena včetně
  DPH?

 4. J. Syrovátková napsal:

  Přeji hezký večer,
  FO pořídila cca před 15 lety nemovitost a vybavení pro účely uzenářské výroby. Nyní by chtěla ukončit podnikání a objekt pouze pronajímat. Zároveň by chtěla i zrušit plátcovství k DPH. Bude z uvedeného majetku odvádět DPH?

 5. J. Syrovátková napsal:

  Děkuji.

 6. Hanka napsal:

  Dobrý den, výrobní firma plátce dph poskytne peněžní zápůjčku jiné společnosti. Má se tato příležitostná zápůjčka vykazovat v přiznání DPH ř. 50? Moc děkuji za odpověď a za skvělé webináře a zdravím z Nového Města.

 7. Martina napsal:

  Dobrý den, předem velice děkuji za přínosné semináře a poskytnutou podporu. Chtěla bych se zeptat na následující situaci.
  Česká společnost nakupuje zboží v Německu a to dále prodává do UK. Zboží jde přímo z Německa do UK, dopravu zajišťuje Německá firma. Doposud to byl klasický trojstranný obchod, ale nejsem si jistá, jak je to správně z pohledu DPH po 1. 1. 2021.
  1/Zjistila jsem, že pokud bude zboží vycleno Německou firmou, tak česká firma svůj prodej do UK vykáže na ř. 26, ale jak bude česká firma vykazovat nákup z Německa? Je správný ř. 12,13? Německo bude přeci svůj prodej deklarovat jako vývoz a ne jako dodání do JČS.
  2/Pokud by zboží bylo vycleno v Německu, ale jménem české firmy, pak česká firma vykáže prodej do UK na ř. 22 a nákup od Německé firmy by pak byl standardně vykázán na ř. 3,4? Nebo nám tímto může vzniknout povinnost registrovat se DPH v Německu?

  • Lenka napsal:

   Dobrý den, zasílám odpověď na dotaz, který jste mi předali dnes před seminářem. Dotaz zněl: CZ společnost nakupuje zboží v DE a to dále prodává do UK. Zboží jde přímo z DE do UK a dopravu zajišťuje DE firma. Jak to bude od 1.1.2021? Odpověď. Jedná se o vývoz zboží z DE do třetí země a DE prodávající může tedy prodej zboží CZ kupujícímu osvobodit od německé DPH jako vývoz, při splnění následujících podmínek: • prokáže německému finančnímu úřadu skutečnost, že zboží vystoupilo z území EU • dopravu z DE do UK bude zajišťovat DE prodávající nebo CZ kupující – tato podmínka je splněna jelikož dopravu zajišťuje DE prodávající. Po novele směrnice 112/2006 účinné od 1.1.2020 a následně po novele zákona o DPH účinné od 1.9.2020 (viz. ustanovení § 7 odst. 1. až 4.) v případě kdy je realizováno vice po sobě následujících dodání (v dané případě se jedná od dvě dodání zboží – 1. dodání mezi DE prodávajícím a CZ kupující, 2. dodání mezi CZ kupujícím a UK koncovým zákazníkem) a je realizována pouze jedna přeprava (v daném případě je realizována přeprava z DE do UK), tak pouze jedno dodání může být s přepravou s místem plnění definovaným v ustanovení § 7 odst. 2 zákona o DPH jako místo, kde přeprava začíná. Ostatní dodání jsou dodáním bez přepravy s místem plnění definovaným v ustanovení § 7 odst. 1 jako místo, kde se zboží nachází v okamžiku dodání. Pakliže přepravu zajišťuje prví nebo druhá osoba, tak je dodáním s přepravou první dodání. Tzn., že pokud v daném případě zajišťuje přepravu DE prodávající, tak je dodáním s přepravou dodání mezi DE prodávajícím a CZ kupujícím a má místo plnění v DE, jelikož tam začíná přeprava. Toto dodání je tedy předmětem německé DPH, ale (jak je uvedeno výše) ůže být od této daně osvobozeno jako vývoz. Dodání mezi CZ kupujícím a UK koncovým zákazníkem je tedy bez přepravy s místem plnění v UK, jelikož tam se zboží v okamžiku dodání nachází (tzv. bez přepravy po přepravě). Dodání mezi CZ kupujícím a UK koncovým zákazníkem tedy není předmětem DPH v žádném členském státě EU a CZ subjekt je uvede pouze evidenčně do přiznání k DPH podávaného v tuzemsku na ř. 26 – ostatní plnění s nárokem na odpočet mimo tuzemsko. Na shora uvedeném by nic nezměnila ani skutečnost, že by celní prohlášení na propuštění zboží do celního režimu vývozu v podal CZ kupující. Pořád by osvobozený vývoz ( z hlediska daňového) realizoval DE prodávající a CZ kupující bu pořád realizoval dodání bez přepravy s místem plnění v UK. S pozdravem Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchod, lektorOdpovědět

 8. Lucie napsal:

  Dobrý den, prosím o radu.
  Česká neziskovka, plátce DPH, akreditovaná MŠMT jako vzdělávací institut, provozuje akreditované kurzy pro vzdělávání pedagogů osvobozené od DPH dle par. 57 ZDPH. Nakupuje od neziskovky ze třetí země vzdělávací kurzy pro svoje školitele (aby mohli školit české pedagogy) a také certifikáty pro absolventy kurzů v ČR (tyto certifikáty pak na kurzech obdrží kurzanti v rámci kurzovného-bez DPH).
  Jak s DPH u přijatých faktur od neziskovky ze třetí země? Bude se tam vyměřovat DPH, nebo půjde o osvobozené plnění (vzhledem k tomu, že služba v ČR je osvobozená)?
  Velice děkuji za odpověď a přeji krásné dny plné zdraví!

 9. Ivana Bartošová napsal:

  Dobrý den,
  měla bych dotaz na obchodování s nemovitostmi. Mám klienta, který si v roce 2020 koupil byt původně pro svoji osobní spotřebu, bydlel v něm a postupně ho svépomocí opravil. Jelikož se mu přišla výhodná nabídka na nákup lukrativnějšího bytu, tento prodal a zdanil v roce 2020 v par. 10. V roce 2021 zvažuje možnost, že by chtěl v této oblasti začít podnikat – nákup a prodej bytů.Pokud by byty přeprodával bez stavebních úprav a příjem by překročil 1 mil. Kč, musel by se stát plátcem DPH? Není pro tuto činnost nějaké osvobození?
  Děkuji za odpověď a přeji krásné dny.

 10. Jitka napsal:

  Dobrý večer, zdravím z Kozojídek. Prosím, jak správně postupovat? Jsme plátci DPH, dostali jsme fakturu od společnosti z Austrálie, ale s holandským VAT za drobný softwar. Na faktuře je uvedeno naše DIČ. Faktura je na 1000,- Kč bez daně, je na ní 21% DPH, celkem k úhradě 1.210,- Kč. Náš daňový poradce doporučuje odvést a nárokovat daň z celých 1.210,- Kč a uvést na ř. 12 daň přiznání. Souhlasíte?

 11. Marie Círusová napsal:

  Dobrý den,
  FO plátce DPH pronajímá nebytové prostory v rodinném domě. Teď nově nájem bude osvobozený a u energií může účtovat DPH? Je to tak? Jde to nějak udělat celé s DPH?

 12. Dobrý den, prosím o pomoc pro plátce DIC-CZ, který bude pořádat e-akci (stream) s e-vstupenkami. Umělci budou jak z tuzemksa, tak i 3Z a EU. Prý dosud jim vypláceli vše bez zajištění daně i bez jakýchkoli vykazování .. mně se to zdá chybný postup.

 13. Romana napsal:

  OSVČ neplátce fakturuje měsíčně zálohy za účetní služby do společnosti = sdružení (2 plátci). Stačí, aby přeúčtování s DPH těchto služeb dle poměru mezi společníky došlo až při konečné faktuře od neplátce? Děkuji

 14. Lenka napsal:

  Dobry den, zdravím z Prahy,
  pokud PO plátce DPH prodává vozidlo mimo EU “do třetí země” FO občanovi ( nepodnikatel) je součástí ceny české DPH? Nebo prodává jako osvobozené plnění. Předem děkuji za odpověď a přeji hezký večer . Lenka

 15. Květa napsal:

  Do obratu se počítají všechny prodeje podle §56: viz. písm. c) §4a
  Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za a) zdanitelné plnění,
  b) plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  c) plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

 16. Markéta Bárová napsal:

  Dobrý večer, ráda bych se zeptala na náhradu škody, kterou způsobil zaměstnanec zaměstnavateli z pohledu DPH. Zaměstnavatel (plátce DPH) prokáže zaměstnanci, že mu odcizil zásoby a bude účtovat o pohledávce za zaměstnancem. Můj dotaz je, zda může tyto zásoby ocenit v pořizovací ceně bez DPH a tato suma bude představovat pohledávku vůči zaměstnanci. DPH nebude odváděno. Je to tak v pořádku? Děkuji.

 17. Štěpánka napsal:

  Dobrý den,

  chtěla bych poprosit o radu. Česká firma plátce DPH dodala v prosinci 2020 zboží do Velké Británie také plátci DPH. Jednalo se tedy o osvobozené dodání zboží. Uskutečnění tohoto dodání je český plátce DPH povinen uvést do souhrnného hlášení k 15. dni následujícího měsíce po uskutečnění dodání nebo ke dni vystavení daňového dokladu. Pokud by byl daňový doklad vystaven až v lednu 2021, bylo by toto dodání zboží uváděno až v lednovém souhrnném hlášení? Pokud odesílám souhrnné hlášení za leden 2021 na portál EPO, tak se zobrazí chyba, že od 1.1.2021 není možné v souhrnném hlášení uvádět kód země GB. Finanční správa již podání takového souhrnného hlášení tedy nepřipouští?
  Děkuji za odpověď.

 18. Lucie napsal:

  Velice děkuji za odpověďi, ještě doplním – školení probíhají v současné době online – živě ze třetí země. Ty certifikáty jsou do české neziskovky zasílány elektronicky emailem.

 19. J.Syrovátková napsal:

  Moc děkuji za vyčerpávající odpověď.

 20. Petra Slavkovská napsal:

  Šestka s Ing. Dagmar Fitříkovou – Uplatňování DPH v roce 2021:

  https://www.ucetni-portal.cz/sestka-s-ing-dagmar-fitrikovou-uplatnovani-dph-v-roce-2021-123-S.html

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.