5. týden - ČÚS 019 - NÁKLADY, REZERVY, OPRAVNÉ POLOŽKY

23 příkladů


 • ČÚS 004-001 - Tvorba a používání rezerv
 • ČÚS 004-002 - Rezerva na splatnou daň (Interpretace I-3)
 • ČÚS 005-001 - Tvorba a používání opravných položek - "starý režim tvorby opravných položek"
 • ČÚS 005-002 - Opravné položky v cizí měně - "nový režim tvorby opravných položek"
 • ČÚS 005-003 - Tvorba a používání opravných položek - "starý a nový režim tvorby opravných položek"
 • ČÚS 006-001 - Postoupení pohledávky v cizí měně
 • ČÚS 006-002 - Odpis pohledávky v cizí měně (Interpretace I-21)
 • ČÚS 006-003 - Daňový doklad v cizí měně mezi tuzemskými subjekty
 • ČÚS 006-004 - Zahraniční pracovní cesta s výplatou zálohy, tiskopis "Cestovní příkaz" a účtování
 • ČÚS 006-005 - Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem do tuzemské obchodní korporace - splácení peněžitých vkladů
 • ČÚS 019-001 - Opravy chyb minulých let (Interpretace I-29, I-30)
 • ČÚS 019-002 - Předčasné ukončení finančního leasingu s odkupem předmětu finančního leasingu
 • ČÚS 019-003 - Předčasné ukončení finančního leasingu bez odkupu předmětu finančního leasingu
 • ČÚS 019-004 - Výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku (Interpretace I-10)
 • ČÚS 019-005 - Úrok z prodlení - sankce za pozdní platby daní
 • ČÚS 019-006 - Základy účtování - mzdy
 • ČÚS 019-007 - Náklady - souvislý příklad
 • ČÚS 019-008 - Účtování - komisionářské smlouvy (Interpretace I-7)
 • ČÚS 019-009 - Faktoring - předání pohledávek ke správě (Interpretace I-12)
 • ČÚS 019-010 - Faktoring - postoupení pohledávek (Interpretace I-12)
 • ČÚS 019-011 - Dotace od úřadu práce na mzdové náklady (Interpretace I-14)
 • ČÚS 019-012 - Pobídky v nájemních vztazích (Interpretace I-17)
 • ČÚS 019-013 - Účtování stravenek - ceniny, obědy

OBJEDNAT VZDĚLÁVACÍ TÝDEN

13 990 Kč bez DPH

TIP pro nečleny Účetního Portálu!

Pokud chcete získat 30 % slevu na doučování, pořiďte si samotné členství ve verzi GOLD. Členstvím získáte pohodlný přístup k příkladům, pomůckám, přehledům atd.

9 793 Kč bez DPH

Členové Účetního Portálu - tradiční sleva 30 %