3. týden - ČÚS 014 - FINANČNÍ MAJETEK

24 příkladů, těžké


 • ČÚS 008-001 - Směnka
 • ČÚS 008-002 - Směnka předaná k eskontu
 • ČÚS 008-003 - Cenné papíry
 • ČÚS 008-004 - Diskontované dluhopisy
 • ČÚS 008-005 - Dluhopis s kuponem
 • ČÚS 008-006 - Dluhové CP držené do splatnosti
 • ČÚS 008-007 - Nabytí podílu - ocenění ekvivalencí 
 • ČÚS 008-008 - Nabytí podílu – ocenění pořizovací cenou 
 • ČÚS 008-009 - Oceňování reálnou hodnotou u cenných papírů k obchodování
 • ČÚS 008-010 - Nakoupené akcie k obchodování
 • ČÚS 008-011 - Nákup akcií v EUR k obchodování
 • ČÚS 008-012 - Oceňování reálnou hodnotou u realizovaných cenných papírů
 • ČÚS 008-013 - Účtování o úbytku kmenových listů
 • ČÚS 009-001 - Právo opce nakoupené nákupní, mimoburzovní obchody
 • ČÚS 012-001 - Nabytí obchodního podílu – převod
 • ČÚS 014-001 - Držba dceřiné obchodní korporace
 • ČÚS 014-002 - Následné nesplnění podmínek mateřská - dceřiná obchodní korporace
 • ČÚS 014-003 - Převod podílu s opravnou položkou
 • ČÚS 014-004 - Převod podílu - ocenění s ekvivalencí
 • ČÚS 014-005 - Převod podílu
 • ČÚS 014-006 - Nákup podílu s právem opce
 • ČÚS 018-001 - Tichý společník
 • ČÚS 018-002 - Emise dluhopisů - emitent
 • ČÚS 018-003 - Emise dluhopisů - kupující

OBJEDNAT VZDĚLÁVACÍ TÝDEN

13 990 Kč bez DPH

TIP pro nečleny Účetního Portálu!

Pokud chcete získat 30 % slevu na doučování, pořiďte si samotné členství ve verzi GOLD. Členstvím získáte pohodlný přístup k příkladům, pomůckám, přehledům atd.

9 793 Kč bez DPH

Členové Účetního Portálu - tradiční sleva 30 %