2. týden - ČÚS 015 - ZÁSOBY, ODLOŽENÁ DAŇ

12 příkladů, náročná odložená daň


 • ČÚS 013-001 - Pořízení stavby vlastní činností
 • ČÚS 002-002 - Sestavení rozvahy - výkaz zisku a ztráty + účtování (FIFO)
 • ČÚS 002-003 - Sestavení rozvahy - výkaz zisku a ztráty + účtování (průměr)
 • ČÚS 003-001 - Odložená daň - propočet rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy (Interpretace I-9)
 • ČÚS 003-002 - Odložená daň
 • ČÚS 015-001 - Základy účtování – zboží
 • ČÚS 015-002 - Základy účtování – výrobky
 • ČÚS 015-003 - Základy účtování – zásoby
 • ČÚS 015-004 - Základy účtování – zvířata
 • ČÚS 015-005 - Zásoby vlastní výroby - nedokončená výroba
 • ČÚS 015-006 - Bonus
 • ČÚS 015-007 - Slevy u nakoupených zásob - skonto
 • ČÚS 015-008 - Hotové výrobky a polotovary vlastní výroby

OBJEDNAT VZDĚLÁVACÍ TÝDEN

13 990 Kč bez DPH

TIP pro nečleny Účetního Portálu!

Pokud chcete získat 30 % slevu na doučování, pořiďte si samotné členství ve verzi GOLD. Členstvím získáte pohodlný přístup k příkladům, pomůckám, přehledům atd.

9 793 Kč bez DPH

Členové Účetního Portálu - tradiční sleva 30 %