6. týden - II. cyklus

SMĚS NÁROČNÝCH PŘÍKLADŮ

obchodní závod, DPH příklady (28 příkladů)

Aktualizované po novele daňového balíčku.


 • DPFO 011 - Příjmy ze závislé činnosti
 • DPFO 012 - Fyzická osoba – podnikatel s nájmy v § 9 ZDP

 • ČÚS 007-001 - Vypořádání inventarizačních rozdílů
 • ČÚS 011-001 - Prodej obchodního závodu - prodávající
 • ČÚS 011-002 - Koupě obchodního závodu - kupující
 • ČÚS 011-003 - Pacht obchodního závodu - propachtovatel
 • ČÚS 011-004 - Pacht obchodního závodu z pohledu pachtýře
 • ČÚS 011-005 - Vklad obchodního závodu - vklad fyzické osoby účtující v podvojném účetnictví
 • ČÚS 011-006 - Vklad obchodního závodu z pohledu vkladatele (Interpretace I-25)
 • ČÚS 011-007 - Vklad obchodního závodu z pohledu nabyvatele (Interpretace I-25)
 • ČÚS 016-001 - Základy účtování – pokladna
 • ČÚS 016-002 - Základy účtování – bankovní účty
 • ČÚS 016-003 - Základy účtování – běžné účty, terminované vklady, úvěry
 • ČÚS 017-001 - Zálohové platby v cizí měně mezi českými subjekty
 • ČÚS 017-002 - Zánik jiných druhů závazků a pohledávek aneb "vícestranné zápočty"
 • DPH § 013-003 - Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, pokud má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši podle § 72 odst. 6 ZDPH
 • DPH § 013-004 - Účtování nájemného a záloh souvisejících s nájmem
 • DPH § 024-001 - Přijetí služby z EU
 • DPH § 025-001 - Pořízení zboží z EU
 • DPH § 038-001 - Dovoz zboží ze třetí země včetně skonta k závazkům v cizí měně - dodací doložka EXW (dopravu platí kupující)
 • DPH § 038-002 - Dovoz zboží ze třetí země včetně skonta k závazkům v cizí měně - dodací doložka DAP (dopravu platí prodávající)
 • DPH § 042-001 - Reklamace
 • DPH § 042-002 - Skonta
 • DPH § 042-003 - Bonusy
 • DPH § 044-001 - Vystavení insolvenčního opravného daňového dokladu
 • DPH § 092e-001 - Přenesení daňové povinnosti (stavební práce)
 • DPH § 020-001 - Poskytnutí nepeněžitého daru
 • DPH § 023-001 - Následné nakládání s polhůtními závazky
 • DPH § 023-002 - Oprava účetnictví – vztah ZD
 • DPH § 024-001 - Finanční leasing - kratší doba trvání- povinnost odkupu

OBJEDNAT VZDĚLÁVACÍ TÝDEN

13 990 Kč bez DPH

TIP pro nečleny Účetního Portálu!

Pokud chcete získat 30 % slevu na doučování, pořiďte si samotné členství ve verzi GOLD. Členstvím získáte pohodlný přístup k příkladům, pomůckám, přehledům atd.

9 793 Kč bez DPH

Členové Účetního Portálu - tradiční sleva 30 %