4. týden - II. cyklus

ČÚS 012 - VLASTNÍ KAPITÁL

43 příkladů, náročné

Aktualizované po novele daňového balíčku.


 • DPFO 007 - Fyzická osoba bez oprávnění k podnikání
 • DPFO 008 - Příjmy ze zahraničí, metoda prostého zápočtu

 • ČÚS 012-002 - Účtování při převodu podílu a vzniku povinnosti splatit vklad
 • ČÚS 012-003 - Převod obchodního podílu a povinnost doplatit vklad (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-004 - Vznik nové obchodní korporace - peněžitý i nepeněžitý vklad movité věci - stroje (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-005 - Vznik nové obchodní korporace - nepěněžitý vklad - varianta 1 - DDHM - DDHM (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-006 - Vznik nové obchodní korporace - nepěněžitý vklad - varianta 2 - zásoba - DDHM (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-007 - Vznik nové obchodní korporace - nepěněžitý vklad - varianta 3 - zásoba - zásoba (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-008 - Vznik nové obchodní korporace - nepěněžitý vklad - pohledávky v hodnotě nižší než je nominální (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-009 - Zvýšení základního kapitálu - nepeněžitý vklad - pohledávky a realizace (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-010 - Vznik nové obchodní korporace - nepěněžitý vklad - pohledávka s opravnou položkou (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-011 - Kapitalizace pohledávky - jednoduchá varianta
 • ČÚS 012-012 - Kapitalizace pohledávky nakoupené v nižší ceně
 • ČÚS 012-013 - Kapitalizace pohledávky s vytvořenou opravnou položkou
 • ČÚS 012-014 - Zvýšení ZK a kapitalizace pohledávky
 • ČÚS 012-015 - Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad - nemovitá věc (Interpretace I-2)
 • ČÚS 012-016 - Snížení ZK - vlastní akcie, snížení nominální hodnoty
 • ČÚS 012-017 - Snížení ZK snížením nominální hodnoty akcií vyplácené mateřské společnosti
 • ČÚS 012-018 - Daňové povinnosti při výplatě vypořádacího podílu
 • ČÚS 012-019 - Vydání vypořádacího podílu v nepeněžité podobě
 • ČÚS 012-020 - Postup pro zúčtování použití zisku nebo úhrady ztráty
 • ČÚS 012-021 - Zúčtování nevyplacených a přiznaných podílů na zisku (Interpretace I-15)
 • ČÚS 012-022 - Uvolněný obchodní podíl s.r.o. - vypořádací podíl, společnost jako zmocněnec
 • ČÚS 012-023 - Vznik závazku vůči společníkovi při nepeněžitém vkladu nemovité věci - nabývací cena podílu
 • ČÚS 012-024 - Finanční asistence
 • ČÚS 012-025 - Peněžitý vklad
 • ČÚS 012-026 - Splacení pohledávky za upsaný základní kapitál směnkou
 • ČÚS 012-027 - Účtování úroku naběhlého před vznikem společnosti - pohled nově vzniklé společnosti
 • ČÚS 012-028 - Vlastní akcie v majetku
 • ČÚS 012-029 - Zvýšení základního kapitálu vkladem akcií a využití výjimky z ocenění nepeněžitých vkladů
 • ČÚS 012-030 - Základní kapitál z vlastních zdrojů lze zvýšit
 • ČÚS 012-031 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - mezitímní účetní závěrka se ztrátou
 • ČÚS 012-032 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - mezitimní účetní závěrka se ziskem
 • ČÚS 012-033 - Základní kapitál z vytvořeného zisku nelze zvýšit
 • ČÚS 012-034 - Snížení základního kapitálu prominutím povinnosti splatit vklad
 • ČÚS 012-035 - Snížení základního kapitálu na úhradu ztráty
 • ČÚS 012-036 - Podíl na zisku z tuzemska, zrušení rezervního fondu
 • ČÚS 012-037 - Zálohy na podíly na zisku
 • ČÚS 012-038 - Doplatek po záloze na podíly na zisku
 • ČÚS 012-039 - Vrácení příplatku do vlastního kapitálu a ážia
 • ČÚS 012-040 - Příplatek do vlastního kapitálu versus podíly
 • ČÚS 012-041 - Peněžitý příplatek do vlastního kapitálu a okamžik uskutečnění účetního případu
 • ČÚS 012-042 - Příplatek do vlastního kapitálu a zápočet zápůjčky
 • ČÚS 012-043 - Nepeněžitý příplatek do vlastního kapitálu
 • ČÚS 012-044 - Vrácení dříve poskytnutého příplatku do vlastního kapitálu

OBJEDNAT VZDĚLÁVACÍ TÝDEN

13 990 Kč bez DPH

TIP pro nečleny Účetního Portálu!

Pokud chcete získat 30 % slevu na doučování, pořiďte si samotné členství ve verzi GOLD. Členstvím získáte pohodlný přístup k příkladům, pomůckám, přehledům atd.

9 793 Kč bez DPH

Členové Účetního Portálu - tradiční sleva 30 %