1. týden - II. cyklus

ČÚS 013 - DLOUHODOBÝ MAJETEK

28 příkladů

Aktualizované po novele daňového balíčku.


 • DPFO 001 - Souvislý příklad: Příjmy fyzických osob, výpočet celkové daně
 • DPFO 002 - Závislá činnost, nájmy, ostatní příjmy

 • ČÚS 013-001 - Pořízení stavby vlastní činností
 • ČÚS 013-002 - Dlouhodobý hmotný majetek - pořízení stroje s dotací (Interpretace I-14)
 • ČÚS 013-003 - Dlouhodobý nehmotný majetek - pořízení programu
 • ČÚS 013-004 - Směna pozemku za budovu
 • ČÚS 013-005 - Daňové odpisování nehmotného majetku a technické zhodnocení
 • ČÚS 013-006 - Pronajatý majetek - technické hodnocení
 • ČÚS 013-007 - Účetní odpisy se zbytkovou hodnotou
 • ČÚS 013-008 - Možný způsob účtování o preferenčních limitech
 • ČÚS 013-009 - Možný způsob účtování o povolenkách na emise skleníkových plynů
 • ČÚS 013-010 - Revize odpisového plánu - zbytková hodnota
 • ČÚS 013-011 - Technické zhodnocení opakované u software - daňové odpisy
 • ČÚS 013-012 - Drobný majetek a technické zhodnocení
 • ČÚS 013-013 - Zajišťovací převod práva a smlouva o výpůjčce
 • ČÚS 013-014 - Komponentní odepisování
 • ČÚS 013-015 - Dlouhodobý hmotný majetek - podmíněná investice (Interpretace I-20)
 • ČÚS 013-016 - Právo stavby
 • ČÚS 013-017 - Technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku
 • ČÚS 013-018 - Následné získání dotace na dlouhodobý majetek (Interpretace I-27)
 • ČÚS 013-019 - Následné získání dotace na dlouhodobý majetek - dotace převyšuje zůstatkovou cenu (Interpretace I-27)
 • ČÚS 013-020 - Dlouhodobý hmotný majetek pořízený nepeněžitým darem
 • ČÚS 013-021 - Dlouhodobý hmotný majetek pořízený účelově poskytnutým peněžitým darem
 • DPH § 013-002 - Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, pokud má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši podle § 72 odst. 6 ZDPH
 • DPH § 072-001 - Pořízení dlouhodobého majetku ve vztahu k ř. 47 daňového přiznání k DPH
 • DPH § 075-001 - Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet
 • DPH § 075-002 - Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet a jeho následný prodej
 • DPH § 078-001 - Úprava odpočtu nově pořízeného majetku původně nepoužívaného k jiným než ekonomickým činnostem
 • DPH § 078-002 - Provedení TZ budovy a její následný prodej
 • DPH § 078-003 - Příklad na daň z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období - podnikatelé

OBJEDNAT VZDĚLÁVACÍ TÝDEN

13 990 Kč bez DPH

TIP pro nečleny Účetního Portálu!

Pokud chcete získat 30 % slevu na doučování, pořiďte si samotné členství ve verzi GOLD. Členstvím získáte pohodlný přístup k příkladům, pomůckám, přehledům atd.

9 793 Kč bez DPH

Členové Účetního Portálu - tradiční sleva 30 %